Registrace poskytovatele


VideoDoktor.cz používá více než 2.800 lékařů, registrace je zdarma.


Registrace je určena pro poskytovatele vykonávající činnost v oblasti zdravotnických služeb.

Prosím vyberte soubor z Vašeho počítače, který nám poslouží jako dokument prokazující Vaší totožnost nebo způsobilost poskytovat služby ve Vámi uvedené specializaci. Takovým dokumentem může být např. usnesení nebo rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení, dokument prokazující členství v ČLK nebo jiné oborové organizaci apod.. Naší snahou je ověřit, že se za Vás někdo neoprávněně nevydává a zamezit tak potencionálnímu poškození pacientů.


Odesláním registrace prohlašujete, že jste lékař nebo specialista s oprávněním poskytovat služby uvedené specializace dle platných předpisů v ČR. Odesláním registrace dále souhlasíte s Podmínkami použití služby a potvrzujete, že jste byl/a seznámena se Zásadami zpracování a ochrany osobních údajů. V případě, že bude zjištěno, že tuto registraci odeslala osoba bez příslušné státní registrace nebo autorizace ke specializaci a oprávnění poskytovat takové služby, vystavuje se přímému riziku trestního stíhání. Služba je poskytována zdarma.

Nejste lékař ani specialista?

Registrujte se jako pacient