Registrace poskytovatele


VideoDoktor.cz používá už 3 000 Vašich kolegů, služba je zdarma.

Naší povinností a snahou je ověřit, že jste skutečným registrovaným poskytovatelem zdravotní péče, a že se za Vás někdo nevydává. Proto, prosím, vyberte soubor z Vašeho počítače, který nám poslouží jako dokument prokazující Vaší totožnost nebo způsobilost poskytovat zdravotní péči.

Dokumentem může být např. usnesení nebo rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení, prokazující členství v ČLK nebo jiné oborové organizaci apod..


Odesláním registrace prohlašujete, že jste lékař nebo specialista s oprávněním poskytovat služby uvedené specializace dle platných předpisů v ČR. Odesláním registrace dále souhlasíte s Podmínkami použití služby a potvrzujete, že jste byl/a seznámena se Zásadami zpracování a ochrany osobních údajů. V případě, že bude zjištěno, že tuto registraci odeslala osoba bez příslušné státní registrace nebo autorizace ke specializaci a oprávnění poskytovat takové služby, vystavuje se přímému riziku trestního stíhání. Registrace i služba je poskytována zdarma.